Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 23 lutego  br. nastąpi zmiana godzin dyżuru kuratora specjalisty  w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Wilanów. 
Dyżur odbędzie się w godzinach 9:30 - 12:00 zamiast 13:30 - 16:00. 


Jeśli potrzebujesz pomocy…..

zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który mieści się przy ul. Klimczaka 4,
III piętro pokój 303-305, telefon 22 443 50 79.
W roku 2021 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dyżurują dla Was:

- pedagog socjoterapeuta
- specjalista kurator
- specjalista ds. przemocy w rodzinie

Zadzwoń do nas, jeśli szukasz pomocy:

 • będąc w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywasz problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nie radzisz sobie z emocjami, uczuciami, nie umiesz samodzielnie rozwiązać swoich problemów, nie widzisz sensu życia, jesteś bezradny wobec przeciwności losu, jeśli odczuwasz lek, niemoc, zwątpienie,
 • nadużywasz alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukasz i potrzebujesz wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpisz z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
 • doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
 • stosujesz przemoc wobec swoich bliskich, chcesz zmienić swoje postępowanie, szukasz wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Pamiętaj, kryzys emocjonalny może dotknąć każdego, przeżywamy go wszyscy. Jednak nie każdy z nas ma przyjazne otoczenie, które pomoże wyjść z tego kryzysu, pomoże rozwiązać problemy lub wesprze nas w samodzielnym rozwiązywaniu trudności.
Specjaliści w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oferują bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.
Bezpłatnych i anonimowych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści zgodnie z poniższym harmonogramem udostępnionym pod linkami:

 1. Harmonogram pracy pedagoga socjoterapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2021
 2. Harmonogram pracy specjalisty ds. przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno -Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2021
 3. Harmonogram pracy kuratora specjalisty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w roku 2021

 Szanowni Państwo,  

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem My Rodzice, w którym w sposób ciekawy, nowatorski i fascynujący poruszane są problemy wychowawcze.

Informacje znajdują się na portalu youtube pod poniższym linkiem.

https://www.youtube.com/channel/UC2_65qRDrzTG8_6mZzmsjrg/videos

 

Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej:

 

 • 0 800 12 01 48  - „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)
 • 47 72 99 149 - w sprawach terroryzmu
 • 800 12 02 26- Policyjny Telefon Zaufania. Linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach
  od 8 do 22.
 • 116 111- Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową. Połączenia są bezpłatne. Linia jest czynna jest 24/h 7 dni w tygodniu. Więcej informacji na stronie 116111.pl .
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer można porozmawiać ze specjalistą, który postara się pomóc. Połączenie jest bezpłatne. Linia działa
  w godzinach od 8:15  do 16:15. Więcej informacji na stronie brpd.gov.pl
 • 801 12 00 02- Niebieska Linia. Osoby pokrzywdzone domową przemocą, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 801 12 00 02 uzyskają wsparcie oraz niezbędną pomoc.
 • 801 19 99 90- Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie
  od narkotyków. Pod numer 0 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 - 21. Informacje związane z problematyką   narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym

zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl.

 • 47 72 28 226 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS.  Telefon czynny
  od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00. Od września do grudnia 2020 r. dodatkowe godziny pracy: od 21.00 w każdy piątek do 9.00 w poniedziałki. Więcej informacji na stronie aids.gov.pl
 • 801 24 70 70- całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.
   Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70.
  Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy
  w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie zaginieni.pl
 • 116 000 telefon alarmujący o zaginięciu dziecka lub nieletniego działa 24 godziny na dobę,
  7 dni w tygodniu http://www.itaka.org.pl/

 

***************************************************************************************************************************************************************

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zwiększona została liczba godzin dyżurów specjalisty ds. przemocy w rodzinie oraz kuratora specjalisty w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym działającym na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W związku w rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, specjaliści będą udzielać porad wyłącznie telefonicznie pod numerem (22) 44 35 079. Telefon jest czynny w czasie dyżurów specjalistów.

Zadzwoń, jeśli szukasz pomocy:

 • będąc w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywasz problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nadużywasz alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukasz i potrzebujesz wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpisz z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
 • doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
 • stosujesz przemoc wobec swoich bliskich, chcesz zmienić swoje postępowanie, szukasz wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

  Specjaliści udzielają bezpłatnych porad i konsultacji zgodnie z harmonogramem - harmonogram znajduje się Tutaj >>

 Informacja o wznowieniu działanosci specjalisów w PIK

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od czerwca br. zostają wznowione dyżury specjalistów
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym działającym na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy tj.: psychologa,  specjalisty ds. przemocy w rodzinie oraz kuratora specjalisty.

W związku w rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, specjaliści  będą udzielać porad wyłącznie telefonicznie pod numerem  (22) 44 35 079. Telefon  jest czynny w czasie dyżurów specjalistów.

 Specjaliści udzielają bezpłatnych porad i konsultacji zgodnie z harmonogramem podanym w linku

Zadzwoń, jeśli szukasz pomocy:

 •  będąc w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywasz  problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nadużywasz alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukasz i potrzebujesz wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpisz z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską  osobę,
 • doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy,
 • stosujesz przemoc wobec swoich bliskich, chcesz zmienić swoje postępowanie, szukasz wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

 Harmonogram dyżurów specjalistów znajduje się TUTAJ

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Wszystkich mieszkańców naszej Dzielnicy, w każdym wieku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z problemami i szukają pomocy w ich rozwiązywaniu, serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad.

Pomoc skierowana jest do osób:

 • będących w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne,
 • nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
 • cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
 • doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego, w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem Pomocy,
 • stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści zgodnie z harmonogramem podanym w linku - link

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
 • udzielanie porad i informacji w zakresie psychologicznym i socjalnym osobom będącym w kryzysie spowodowanym uzależnieniem od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych, członkom rodzin osób uzależnionych, doświadczającym przemocy, stosującym przemoc,
 • udzielanie porad telefonicznych
 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,

Bezpłatnych porad i konsultacji w 2020 r. ww. sprawach udzielają wykwalifikowani specjaliści: 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 4, piętro III, pokoje 303,305.
Telefon kontaktowy: (22) 44 35 079 czynny w czasie dyżurów specjalistów.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów znajduje się - Tutaj >>

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów znajduje się - Tutaj>>

 

 ALKOHOL, NARKOTYKI, PRZEMOC W RODZINIE - JEŚLI MASZ TAKI PROBLEM, ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC!

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, czy innymi środkami psychoaktywnymi, jeśli jesteś ofiarą, czy świadkiem przemocy w rodzinie możesz zgłosić się do Dzielnicowego Zespołu Wilanów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego lub Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy powoływane są przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek zarządów dzielnic. Główne zadania, jakie realizowane są przez Zespól na rzecz Mieszkańców dzielnicy to:
1. Podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. Podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
3. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz grupach roboczych.


 *******************************************************************************************************************

 TELEFON ZAUFANIA - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

Czy to telefon dla mnie?
Tak, jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko popadło w nadmierne zaabsorbowanie internetem i komputerem, a wirtualna rzeczywistość staje się dla niego ważniejsza niż realni znajomi i przyjaciele.
Tak, jeśli granie doprowadziło Cię do kłopotów finansowych lub rodzinnych, zdarza Ci się grać do ostatniej złotówki lub pożyczać pieniądze na granie.
Tak, jeśli masz poczucie, że poszukiwanie doświadczeń seksualnych wymyka Ci się spod kontroli, podejmujesz zachowania ryzykowne dla zdrowia lub naruszające prawo. Jeśli seks przestał był przyjemnością a stał się wewnętrznym przymusem.
Tak, jeśli z powodu zaabsorbowania pracą zapominasz o ważnych uroczystościach rodzinnych i sprawach swoich dzieci. Jeśli poświęcasz pracy dużo więcej myśli, czasu i energii niż realizowaniu pasji, rozrywkom, sportowi i związkom z partnerem, dziećmi, rodziną.

Działalność telefonu zaufania obejmuje:
- prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- rozwijanie i udostępnianie bazy informacji o lokalnie działających specjalistach i instytucjach prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat uzależnień behawioralnych
Konsultacje telefoniczne prowadzą doświadczeni specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkoleni w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-880 jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowadzenia telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dofinansowywany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.