Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę będą publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji, link:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum